COVID-19, Pıhtı Hücrelerinde Hiperaktiviteye Neden Oluyor

COVID-19’un özellikle hastalıkları olan kişiler için daha tehlikeli olduğu açıklanmıştı. University of Utah Health’ten bilim insanlarına göre rahatsızlıkları olan bazı hastalarda COVID-19’un tetiklemesiyle gerçekleşen trombosit değişiklikleri kalp krizi başlangıcına, felce ve diğer ciddi komplikasyonlara katkıda bulunabiliyor.

Araştırmacıların bulgularına göre, enfeksiyon sırasında üretilen iltihaplı proteinler trombositlerin işlevlerini önemli ölçüde değiştirerek hiperaktif yapıyor ve tehlikeli, potansiyel olarak ölümcül kan pıhtılarını daha yatkın hale getiriyor. Araştırmacılar, bu değişikliklerin altında yatan sebeplerin daha iyi anlaşılabilmesi, COVID-19 hastalarında bunların gerçekleşmesinin önüne geçebilecek potansiyel tedaviye götürebileceğini söylüyor.

COVID-19 hastalarında kan pıhtılaşması

Araştırmanın yazarlarından Robert A. Campbell “Bulgularımız, COVID-19 dediğimiz bulmacaya önemli bir parça ekledi. Enfeksiyon sebebiyle iltihabın ve sistemik değişikliklerin pıhtı hücrelerinin işlevlerini nasıl etkilediklerini ve COVID hastalarında neden yüksek sayıda trombositler gördüğümüzü açıklayabilecek hızlı kümelenmelerine nasıl sebep olduğunu bulduk” dedi.

Yeni kanıtlar, COVID-19’un artan kan pıhtılaşması riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor ki bu durum özellikle diyabet, obezite ve yüksek kan basıncı problemleri olan hastalarda kalp, damar sorunlarına ve organ yetmezliğine neden olabiliyor.

Bilim insanları, neler olduğunu bulabilmek için 41 COVID-19 hastası üzerinde çalışmalar yürüttü. Bu hastalardan 17 tanesi yoğun bakım ünitesindeydi, bunlar arasından 9 tanesi ise solunum cihazına bağlıydı. Araştırmacılar, bu hastalardan aldıkları kanları yine bu hastalarla aynı yaşta ve cinsiyetteki sağlıklı kişilerden alınan örneklerle karşılaştırdılar.

Farklı gen analizleri kullanan araştırmacılar, virüsün pıhtı hücrelerinde genetik değişikliği tetiklediğini keşfetti. Laboratuvar testlerinde kan pıhtısı oluşumunun önemli bir bileşeni olan trombosit kümelenmesi üzerine çalışıldı ve COVID-19 pıhtılarının daha hızlı kümelendiği gözlemlendi. Araştırmacılar, ayrıca bu değişikliklerin pıhtı hücrelerinin bağışıklık sistemiyle etkileşime geçme yolunu da önemli ölçüde değiştirdiğini belirtti.

Ancak Campbell ve çalışma arkadaşları, pıhtı hücrelerinin büyük bir kısmında virüs bulgusuna rastlamadılar. Araştırmacılar, COVID-19'un bu hücreler içerisindeki genetik değişiklikleri dolaylı olarak öne çıkarmış olabileceğini ifade ettiler. Test tüplerindeki çalışmalarda ise tedavi öncesindeki pıhtı hücrelerinde aspirinin bu hiperaktiviteyi önlediği bulundu. Campbell, doktor önerisi dışında COVID-19 tedavisi için aspirin kullanımına karşı da uyarılarda bulundu.